La doctora Maria Badet s’incorpora com a membre de l’InCom-UAB

El Consell de direcció de l’InCom-UAB va prendre aquesta decisió a la darrera reunió, que es va celebrar el dimecres 29 de maig. La incorporació de Badet permet enfortir les investigacions sobre comunicació i migració, en el marc del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), reconegut com a grup consolidat de recerca per la Generalitat de Catalunya (2017/SGR 0760)

Bellaterra, 31-05-2019. El Consell de direcció de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), a proposta de la directora Amparo Huertas Bailén, va aprovar la incorporació a l’equip de la investigadora Dra. Maria Badet. La decisió va ser presa per unanimitat.

Nascuda a Brasil, Maria Badet és doctora en comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la tesi doctoral La construcción del imaginario social de la mujer brasileña en España. Análisis de la recepción mediática junto a estudiantes del 4º ESO de Barcelona, Sabadell y Sitges (2011), defensada al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) l’any 2011. Des d’aleshores ha combinat la seva tasca investigadora amb la participació en temes d’activisme social, a Catalunya, Espanya i a Brasil.

Per a més informació:

Maria Badet (twitter):@maria_badet

 

La doctora Maria Badet se incorpora como miembro del InCom-UAB

El Consejo de dirección del InCom-UAB tomó esta decisión en la última reunión, que se celebró el miércoles 29 de mayo. La incorporación de Badet permite fortalecer las invstigaciones sobre sobre comunicación y migración, en el marco del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación i Cultura (InCom-UAB), reconocido como grupo consolidado de investigación por la Generalitat de Catalunya (2017/SGR 0760)

Bellaterra, 31-05-2019. El Consejo de dirección del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, a propuesta de la directora Amparo Huertas Bailén, aprobó la incorporación al equipo de la investigadora Dra. Maria Badet. La decisión fue tomada por unanimidad.

Nacida en Brasil, Maria Badet es doctora en comunicación por la Universitat Autònoma de Barcelona, con la tesis doctoral La construcción del imaginario social de la mujer brasileña en España. Análisis de la recepción mediática junto a estudiantes del 4º ESO de Barcelona, Sabadell y Sitges (2011), defendida en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB) en el año 2011. Desde entonces ha combinado su tarea investigadora con la participación en temas de activismo social, en Cataluña, España y Brasil.

Para más información:

Maria Badet (twitter):@maria_badet