L’InCom-UAB prepara la desena edició de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2017-2018

Més de 25 persones entre autors, editors, membres del Consell científic i equip de producció estan treballant en la propera edició de l’Informe de la comunicació a Catalunya, una obra col·lectiva biennal, creada per l’InCom-UAB l’any 2000, i que ha comptat ininterrompudament amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de Naturgy. La propera edició estudiarà el bienni 2017–2018 i suposarà el desè volum d’aquesta publicació periòdica. La presentació és prevista per al mes d’octubre de 2019, a Barcelona

Bellaterra, 27-05–2019. L’equip d’editors i autors de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2017–2018 està treballant de ple en l’elaboració i realització del que serà la desena edició d’aquesta obra biennal, col·lectiva de l’InCom-UAB. L’Informe comptarà amb dos capítols inicials (la presentació i la introducció), 16 capítols estructurats en tres apartats específics (marc general de la comunicació a Catalunya; els mitjans i les indústries de la comunicació i la cultura, i reptes del sistema de la comunicació a Catalunya), i un epíleg final. Es publicarà en paper i en format digital, i es presentarà l’octubre de 2019.

L’equip editor d’aquesta desena edició està format per Marta Civil i Serra (InCom-UAB) i Bernat López (URV) i en el projecte hi participen un total de 22 autors i autores, procedents de diverses universitats i institucions, públiques i privades: Amparo Huertas Bailén (directora de l’InCom-UAB), Laura Bergés (UdL), Reinald Besalú (UPF), Juan José Caballero Molina (UB), Marta Civil i Serra (InCom-UAB), Ruth S. Contreras (UVic/UCC), Joan M. Corbella Cordomí (UPF), Xavier Cubeles (Eurecat, UPF), Carme Ferré Pavia (UAB), Mercè Díez (Grup Daniel Jones UAB), Jordi Duch (URV), Isabel Fernández Alonso (Grup Daniel Jones UAB), Lluís Gendrau (Grup Enderrock), Frederic Guerrero (UPF) Daniel Jariod (UB, ESCAC), Carles Llorens Maluquer (GRISS, UAB), Bernat López (URV), Marta Montagut (URV); Carlota M. Moragas-Fernández (URV), Xavier Ribes (GRISS, UAB), Miquel Vidal Villoria (Blackpool Digital), i Carmina Crusafon (UAB), que serà la responsable de l’elaboració de l’epíleg.

L'equip de LlenguaViva, format per Marta G. Avellaneda, Jordi Martí Fitó i Núria Vila Ortells, són els encarregats de la correcció lingüística de l’obra.

El comitè científic i assessor de l’Informe —que coincideix també amb el de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (InCom-UAB), on està adscrita l’obra—, està format per Laura Bergés (UdL), Maria Corominas (UAB), Carmina Crusafon (UAB), Carmen Echazarreta (UdG), Bernat López (URV), Miquel de Moragas i Spà (UAB), Miquel Rodrigo (UPF), Joan Manuel Tresserras (UAB) i José Luis Terrón (UAB). Des de l’InCom-UAB se segueix treballant per vetllar perquè el projecte sigui veritablement interuniversitari.

Per a més informació:

Informe de la comunicació a Catalunya

 

El InCom-UAB prepara la décima edición del Informe de la comunicació a Catalunya 2017-2018

Más de 25 personas entre autores, editores, miembros del Consejo científico y equipo de producción están trabajando en la próxima edición del Informe de la comunicació a Catalunya, una obra colectiva bienal, creada por el InCom-UAB en el año 2000, y que ha contado ininterrumpidamente con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y el patrocinio de Naturgy. La próxima edición estudiará el bienio 2017–2018 y supondrá el décimo volumen de esta publicación periódica. La presentación está prevista para el mes de octubre de 2019, en Barcelona

Bellaterra, 27-05–2019. El equipo de editores y autores del Informe de la comunicació a Catalunya 2017–2018 está trabajando de lleno en la elaboración y realización de lo que será la décima edición de esta obra bienal, colectiva, del InCom-UAB. El Informe contará con dos capítulos iniciales (la presentación y la introducción), 16 capítulos estructurados en tres apartados específicos (marco general de la comunicación en Cataluña; los medios y las industrias de la comunicación y la cultural, y retos del sistema de comunicación en Cataluña), y un epílogo final. Se publicará en papel y en formato digital, y se presentará en octubre de 2019.

El equipo editor de esta décima edición está formado por Marta Civil i Serra (InCom-UAB) y Bernat López (URV) y en el proyecto participan un total de 22 autores y autores, procedentes de distintas universidades e Instituciones, públicas y privadas: Amparo Huertas Bailén (directora de l’InCom-UAB), Laura Bergés (UdL), Reinald Besalú (UPF), Juan José Caballero Molina (UB), Marta Civil i Serra (InCom-UAB), Ruth S. Contreras (UVic/UCC), Joan M. Corbella Cordomí (UPF), Xavier Cubeles (Eurecat, UPF), Carme Ferré Pavia (UAB), Mercè Díez (Grup Daniel Jones UAB), Jordi Duch (URV), Isabel Fernández Alonso (Grup Daniel Jones UAB), Lluís Gendrau (Grup Enderrock), Frederic Guerrero (UPF) Daniel Jariod (UB, ESCAC), Carles Llorens Maluquer (GRISS, UAB), Bernat López (URV), Marta Montagut (URV); Carlota M. Moragas-Fernández (URV), Xavier Ribes (GRISS, UAB), Miquel Vidal Villoria (Blackpool Digital), y Carmina Crusafon (UAB), que será la responsable de la elaboración del epílogo.

El equipo de LlenguaViva, formado por Marta G. Avellaneda, Jordi Martí Fitó y Núria Vila Ortells, son los encargados de la corrección lingüística de la obra.

El comité científico y asesor del Informe —que coincide también con el del Observatori de la Comunicació a Catalunya (InCom-UAB), donde està adscrita la obra—, está formado por Laura Bergés (UdL), Maria Corominas (UAB), Carmina Crusafon (UAB), Carmen Echazarreta (UdG), Bernat López (URV), Miquel de Moragas i Spà (UAB), Miquel Rodrigo (UPF), Joan Manuel Tresserras (UAB) y José Luis Terrón (UAB). Desde el InCom-UAB se sigue trabajando para velar para que el proyecto sea verdaderamente interuniversitario.

Para más información:

Informe de la comunicació a Catalunya