Un projecte de l’InCom-UAB sobre el consum mediàtic de les dones musulmanes procedents del Magreb rep un ajut de la Generalitat de Catalunya

L’objectiu és analitzar com les creences religioses influeixen en el consum mediàtic de les dones musulmanes (joves i adultes) que resideixen a Catalunya procedents del Magreb. L’estudi aplica la perspectiva de gènere, considerant els rols personals dins de les unitats familiars

Bellaterra, 11–12–2015. La Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya ha concedit un ajut al projecte de recerca “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya”. Amparo Huertas Bailén dirigeix la proposta i l’equip està format per Luisa Martínez García, Luis Fernando Morales Morante, José Luis Terrón Blanco, Yolanda Martínez Suárez i Saleta de Salvador Agra. El projecte ha rebut un ajut de 7.142,86 euros.

L’estudi es desenvoluparà a partir de tres eixos temàtics principals (creences religioses; experiències migratòries; i tecnologies de la comunicació, TICs) i serà de caràcter qualitatiu. Es treballarà amb una mostra formada per 30 dones musulmanes d’origen magrebí que portin 5 o més anys a Catalunya. El treball de camp es farà a les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

El projecte es duu a terme des de la línia de treball Comunicació, Migració i Ciutadania (CMC InCom-UAB), que forma part del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), reconegut com a grup consolidat de recerca per la Generalitat de Catalunya (referència 2014/SGR-01594) i dirigit també per Amparo Huertas Bailén.

Amb aquest treball, l’equip es proposa generar informació útil i fomentar reflexions que permetin, una vegada finalitzat l’estudi, ajudar a definir propostes concretes d’intervenció social adreçades al sector comunicatiu català i també al tercer sector.

Fotografia: Platja de les comarques gironines (copyright: Toni Moranta Jaume).

 

Un proyecto del InCom-UAB sobre el consumo mediático de las mujeres musulmanas procedentes del Magreb recibe una ayuda de la Generalitat de Catalunya

El objetivo es analizar cómo las creencias religiosas influyen en el consumo mediático de las mujeres musulmanas (jóvenes y adultas) que residen en Cataluña procedentes del Magreb. El estudio aplica la perspectiva de género, considerando los roles personales dentro de las unidades familiares

Bellaterra, 11–12–2015. La Dirección General de Asuntos Religiosos del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya ha concedido una ayuda al proyecto de investigación “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a Catalunya” [“Religión y consumo mediático en contextos post-migratorios, la mirada de las mujeres musulmanas procedentes del Magreb en Cataluña”]. Amparo Huertas Bailén dirige la propuesta y el equipo está formado por Luisa Martínez García, Luis Fernando Morales Morante, José Luis Terrón Blanco, Yolanda Martínez Suárez y Saleta de Salvador Agra. El proyecto ha recibido una ayuda de 7.142,86 euros.

El estudio se desarrollará a partir de tres ejes temáticos principales (creencias religiosas; experiencias migratorias; y tecnologías de la comunicación, TICs) y será de carácter cualitativo. Se trabajará con una muestra formada por 30 mujeres musulmanas de origen magrebí que lleven 5 o más años en Cataluña. El trabajo de campo se hará en las comarcas del Barcelonès, Vallès Occidental y Baix Llobregat.

El proyecto se lleva a cabo desde la línea de trabajo Comunicación, Migración y Ciudadanía (CMC InCom-UAB), que forma parte del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), reconocido como grupo consolidado de investigación por la Generalitat de Catalunya (referencia 2014/SGR-01594) y también dirigido por Amparo Huertas Bailén.

Con este trabajo, el equipo se propone generar información útil y fomentar reflexiones que permitan, una vez finalizado el estudio, ayudar a definir propuestas concretes de intervención social dirigidas al sector comunicativo catalán y también al tercer sector.

Fotografía: Playa de las comarcas gerundenses (copyright: Toni Moranta Jaume).