La investigadora i col·laboradora del InCom-UAB Carolina Menezes Ferreira defensa la seva tesi doctoral sobre comunicació i nutrició a Brasil

Adscrita al Doctorat em comunicació i nutrició del Programa de Postgrau en Informació i Comunicació en Salut de la Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil, la doctoranda realitzà una estada de recerca predoctoral a l’InCom-UAB, entre setembre i desembre de 2015, per redactar la fase final de la seva tesi doctoral.

Bellaterra / Rio de Janeiro (Brasil), 03–03–2016. La professora de nutrició y comunicació de la Universidade Paulista de São Paulo (Brasil) i investigadora col·laboradora de l’InCom-UAB Carolina Menezes Ferreira va defensar la el dijous passat 25 de febrer la seva tesi doctoral titulada Los sentidos de la obesidad en los periódicos brasileños: uno estudio de la ‘Folha de S. Paulo’ y ‘O Globo’, dins del Programa de Postgrau en Informació i Comunicació en Salut de l’Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT) de la Fundação Oswaldo Cruz de Brasil.

La tesi, codirigida per Valdir de Castro Oliveira (PPGICS), a Brasil, i José Luis Terrón (InCom-UAB), a Espanya, té com a objectiu principal "determinar com es tracta el tema de l’obesitat en els dos diaris amb més circulació de Brasil: O Globo, de Rio de Janeiro, i Folha de S. Paulo, de São Paulo”, partint de la premissa de l’augment d’informes publicats sobre obesitat a Brasil. Això es deu, segons la investigadora, “en gran part, per l’interès del públic pel consum d’aquests continguts amb la finalitat de reduir el risc de malalties i promoure la salut i el benestar”. La investigadora també afirma, en el seu estudi, que “aquesta informació afecta de forma directa la vida quotidiana dels individus, la relació que tenen amb el seu cos i les expectatives que el nodreixen de vida”.

Com a conclusió final, Carolina Menezes Ferreira assenyala que Folha presenta un caràcter més científic i O Globo més popular i emotiu. “A l’analitzar les narratives informatives, s’observa que els diaris tracten de manera diferent i, inclús, confrontada, el tema de l’obesitat. Mentre que Folha és més rigurós, divulgatiu i es basa en evidències científiques, O Globo elabora els continguts sobre obesitat d’una manera més popular. Paral·lelament Folha incideix més en la salut, i O Globo se centra més en la imatge corporal (aliments i dietes i els seus beneficis o danys per a la salut). Això es veu reforçat quan s’observa que en aquest últim cas, a més a més del metge, dos especialistes més són molt presents en els seus discursos: el nutricionista i el preparador físic”.

La investigadora Carolina Menezes Ferreira també ressalta en el seu estudi que tot i que el tema de l’obesitat infantil té gran importància és poc tractat pels dos diaris. Tot i així, Folha dedica més espai a aquesta temàtica que O Globo, i en ocasions publica articles sobre obesitat infantil al suplement Folhinha, que va dirigit específicament a un públic infantil.

Fotografia: Carolina Menezes Ferreria, en el congrés Latina, a La Laguna (Illes Canàries), el mes de desembre de 2015. Font: arxiu personal de la doctoranda.

Notícia relacionada:
Web InCom-UAB (15–09–2015): L'InCom-UAB acull aquesta tardor quatre investigadors de Mèxic i Brasil, estudiants de màster i doctorat en comunicació

 

La investigadora y colaboradora del InCom-UAB Carolina Menezes Ferreira defiende su tesis doctoral sobre comunicación y nutrición en Brasil

Adscrita al Doctorado sobre comunicación y nutrición del Programa de Posgrado en Información y Comunicación en Salud de la Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil, la doctoranda realizó una estancia de investigación pre-doctoral en el InCom-UAB, entre septiembre y diciembre de 2015, para redactar la fase final de su tesis doctoral

Bellaterra / Río de Janeiro (Brasil), 03–03–2016. La profesora de nutrición y comunicación de la Universidade Paulista de São Paulo (Brasil) e investigadora colaboradora del InCom-UAB Carolina Menezes Ferreira defendió el pasado jueves 25 de febrero su tesis doctoral titulada Los sentidos de la obesidad en los periódicos brasileños: uno estudio de la ‘Folha de S. Paulo’ y ‘O Globo’, dentro del Programa de Posgrado en Información y Comunicación en Salud, del Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT) de la Fundação Oswaldo Cruz de Brasil.

La tesis, co-dirigida por Valdir de Castro Oliveira (PPGICS), en Brasil, y José Luis Terrón (InCom-UAB), en España, tiene como objetivo principal "determinar cómo se trata el tema de la obesidad en los dos periódicos con más circulación de Brasil: O Globo, de Río de Janeiro, y Folha de S. Paulo, de São Paulo”, partiendo de la premisa del aumento de informes publicados sobre obesidad en Brasil. Esto se debe, según la investigadora “en gran parte, por el interés del público por el consumo de estos contenidos con el fin de reducir el riesgo de enfermedades y promover la salud y el bienestar". La investigadora también afirma, en su estudio, que "esta información afecta de forma directa a la vida cotidiana de los individuos, la relación que tienen con su cuerpo y las expectativas de que lo nutren de vida."

Como conclusión final, Carolina Menezes Ferreira señala que Folha presenta un carácter más científico y O Globo más popular y emotivo. "Al analizar las narrativas informativas, se observa que los diarios tratan de manera distinta e, incluso, confrontada el tema de la obesidad. Mientras Folha es más riguroso, divulgativo y se basa en evidencias científicas, O Globo elabora los contenidos sobre obesidad de una forma más popular. Paralelamente Folha incide más en la salud, y O Globo se centra más en la imagen corporal (alimentos y dietas y sus beneficios o daños para a la salud). Esto se ve reforzado cuando se observa que en este último caso, además del médico, otros dos especialistas están muy presentes en sus discursos: el nutricionista y el preparador físico”.

La investigadora Carolina Menezes Ferreira también resalta en su estudio que a pesar de que el tema de la obesidad infantil tiene gran importancia es poco tratado por los dos diarios. Aun así, Folha dedica más espacio a esta temática que O Globo, y en ocasiones publica artículos sobre obesidad infantil en el suplemento Folhinha, que va dirigido específicamente a un público infantil.

Fotografía: Carolina Menezes Ferreria, en el congreso Latina, en La Laguna (Islas Canarias), en diciembre de 2015. Fuente: archivo personal de la doctoranda.

Noticia relacionada:
Web InCom-UAB (15–09–2015): El InCom-UAB acoge este otoño a cuatro investigadores de México y Brasil, estudiantes de máster y doctorado en comunicación