L’investigador Simón Vialás Fernández realitza una estada de recerca predoctoral a l’InCom-UAB

Especialitzat en producció audiovisual i educació en mitjans, la seva línia d’investigació és l’estudi de l’audiovisual en el Procomú, entès com a un sistema social que relaciona íntimament les persones o parts interessades amb els seus recursos i amb les formes participatives en les quals els gestionen, produeixen i tenen cura d’ells.

Bellaterra, 29–02–2016. L’investigador i estudiant de Doctorat Simón Vialás Fernández realitza una estada de recerca a l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) amb l’objectiu de redactar la part final de la seva tesi doctoral Producción basada en el Procomún. Una perspectiva desde el documental en el Estado español, sota la direcció del professor del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) i investigador de l’InCom-UAB José Luis Terrón.

L’estada de recerca té una durada de cinc mesos, de febrer a juny de 2016, data en la qual l’investigador té previst dipositar la tesi en el Departament, poder defensar-la davant del tribunal abans de la propera tardor.

Simón Vialás Fernández és graduat en Cicle Formatiu de Grau Superior en Realització d’Audiovisuals i Espectacles per l’Instituto Oficial de Radiotelevisión Española (IORTV) (2000), llicenciat en Periodisme per la Universidad Carlos III (2005) i màster en Continguts a l’Era digital del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) (2011). Ha treballat en diverses produccions audiovisuals i també als Laboratoris de ràdio i televisió de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB).

Fotografia: L’investigador Simón Vialás Fernández, treballant a la seu de l’InCom-UAB, el mes de febrer de 2016 (Copyright: Marta Civil i Serra, InCom-UAB)

Per a més informació:

Pàgina de Simón Vialás Fernández a uab.academia.edu

 

El investigador Simón Vialás Fernández realiza una estancia de investigación predoctoral en el InCom-UAB

Especializado en producción audiovisual y educación en medios, su línea de investigación es el estudio del procomún en el ámbito audiovisual entendido como un sistema social que relaciona íntimamente a las personas o partes interesadas con sus recursos y con las formas participativas en las que los gestionan, producen y cuidan de ellos.

Bellaterra, 29–02–2016. El investigador y estudiante de Doctorado Simón Vialás Fernández realiza una estancia de investigación en el Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) con el objetivo de redactar la parte final de su tesis doctoral Producción basada en el Procomún. Una perspectiva desde el documental en el Estado español, bajo la dirección del profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB) e investigador del InCom-UAB José Luis Terrón.

La estancia de investigación tienen una duración de cinco meses, de febrero a junio de 2016, fecha en la que el investigador tiene previsto depositar la tesis en el Departamento, para poder defenderla frente al tribunal antes del próximo otoño.

Simón Vialás Fernández es graduado en Ciclo Formativo de Grado Superior en Realización de Audiovisuales y Espectáculos por el Instituto Oficial de Radiotelevisión Española (IORTV) (2000), licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III (2005) y máster en Contenidos en la Era digital del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UAB) (2011). Ha trabajado en distintas producciones audiovisuales y también en los Laboratorios de radio y televisión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB).

Fotografía: El investigador Simón Vialás Fernández, trabajando en la sede del InCom-UAB, el mes de febrero de 2016 (Copyright: Marta Civil i Serra, InCom-UAB)

Para más información:

Página de Simón Vialás Fernández a uab.academia.edu