La investigadora mexicana Karen Anai del Ángel González s’incorpora a l’InCom-UAB com a investigadora visitant

Procedent de la Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco (Mèxic), l’estudiant de la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño està desenvolupant el treball final de màster en l’àmbit de la comunicació i la salut

Bellaterra, 27–11–2015. La investigadora mexicana Karen Anai del Ángel González fa una estada de recerca a l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), gràcies al programa “Becas mixtas de movilidad en el extranjero” que concedeix el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) del govern mexica.

La seva estada de recerca, de cinc mesos de durada, entre l’1 de setembre de 2015 i el 31 de gener de 2016, li permet dur a terme una investigació, que suposarà el treball final de la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño (UAM, México). El seu treball se centra en l’anàlisi de contingut de cartells publicitaris de campanyes de sensibilització per combatre l’obessitat a Mèxic, sota la tutorització del director de l’InCom-UAB i responsable del Grup Comunicació i Salut (InCom-UAB), José Luis Terrón Blanco.

Copyright fotografia: Marta Civil i Serra (InCom-UAB).

 

La investigadora mexicana Karen Anai del Ángel González se incorpora al InCom-UAB como investigadora visitante

Procedente de la Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco (México), la estudiante de la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño está desarrollando el trabajo final de máster en el ámbito de comunicación y salud

Bellaterra, 27–11–2015. La investigadora mexicana Karen Anai del Ángel González hace una estancia de investigación en el Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), gracias al programa “Becas mixtas de movilidad en el extranjero” que concede el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) del gobierno mexicano.

Su estancia de investigación, de cinco meses de duración, entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de enero de 2016, le permite llevar a cabo una investigación, que supondrá el trabajo final de la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño (UAM, México). Su trabajo se centra en el análisis de contenido de carteles publicitario de campañas de sensibilización para combatir la obesidad en México, bajo la tutorización del director de l’InCom-UAB y responsable del Grupo Comunicación y Salud (InCom-UAB), José Luis Terrón Blanco.

Copyright fotografía: Marta Civil i Serra (InCom-UAB).