La investigadora Verónica Gil Martínez presentarà una comunicació en el VII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, a La Laguna, el desembre de 2015

La comunicació versarà sobre l’accés a la informació per a tots i amb igualtat d’oportunitats a Mèxic

Bellaterra, 30–09–2015. La investigadora mexicana Verónica Gil Martínez, presentarà la comunicació “Políticas de información para la integración regional. El caso sur-sureste mexicano”, en el VII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, organitzat per la Universidad La Laguna, del 7 a l’11 de desembre de 2015.

La comunicació es proposa analitzar la “informació” com a un procés cíclic, on les polítiques d’informació plasmades en els diversos Plans de Desenvolupament a Mèxic funcionen com a eines de regulació que equilibren els sistemes de serveis públics i garanteixen el compliment dels drets dels ciutadans incorporant diferents nivells d’ús i funcionament d’acord amb les capacitats de cada regió del territori mexica per superar les escletxes comunicacionals, expandir l’abast del com accedir-hi i utilizar la informació per generar un procés sustentable de Comunicació per al Desenvolupament (CpD).

Llicenciada en Comunicació per la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), i estudiant del Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales a la mateixa universitat, Verónica Gil Martínez realitza una estada predoctoral a l’InCom-UAB, entre setembre i desembre de 2015, tutoritzada pel director de l’institut, José Luis Terrón. Les seves línies prioritàries d’investigació són la Comunicació per al Desenvolupament, E-government i polítiques d’informació.

Per a més informació:

Abstract de la comunicació

Congrés Latina

Copyright fotografia: Marta Civil i Serra (InCom-UAB)

 

La investigadora Verónica Gil Martínez presentará una comunicación en el VII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, en La Laguna, en diciembre de 2015

La comunicación versará sobre el acceso a la información para todos y con igualdad de oportunidades en México

Bellaterra, 30–09–2015. La investigadora mexicana Verónica Gil Martínez, presentará la comunicación “Políticas de información para la integración regional. El caso sur-sureste mexicano”, en el VII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, organizado por la Universidad La Laguna, del 7 al 11 de diciembre de 2015.

La comunicación se propone analizar la “información” como un proceso cíclico, en donde las políticas de información plasmadas en los diferentes Planes de Desarrollo en México funcionan como herramientas de regulación que equilibran los sistemas de servicios públicos y garantizan el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos incorporando diferentes niveles de uso y funcionamiento acordes a las capacidades de cada región del territorio mexicano para superar las brechas comunicacionales, expandir los alcances del cómo acceder y utilizar la información para generar un proceso sustentable de Comunicación para el Desarrollo (CpD).

Licenciada en Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y estudiante del Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales en la misma universidad, Verónica Gil Martínez realiza una estancia pre-doctoral en el InCom-UAB, entre septiembre y diciembre de 2015, tutorizada por el director del instituto, José Luis Terrón. Sus líneas prioritarias de investigación son Comunicación para el Desarrollo, E-government y políticas de información.

Para más información:

Abstract de la comunicación

Congreso Latina

Copyright fotografía: Marta Civil i Serra (InCom-UAB)