La Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, renova el seu suport com a subscriptor institucional de l’Informe de la comunicació a Catalunya

La institució dóna suport a la publicació acadèmica per segon bienni consecutiu

Barcelona, 19–06–2015. La Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, renova el seu suport com a subscriptor institucional del proper Informe de la comunicació a Catalunya, una obra col·lectiva biennal de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) que ofereix una descripció i una anàlisi interpretativa i plural de l’evolució dels diversos camps que configuren el sector de la comunicació a Catalunya.
L’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 és la vuitena edició d’aquesta obra i compta amb la col·laboració de 23 autors i autores procedents de diverses universitats, públiques i privades, un equip editor format per Marta Civil i Serra, Joan M. Corbella Cordomí, Carme Ferré Pavia i Joan Sabaté i Salazar, i un consell acadèmic integrat per Miquel de Moragas i Spà, Joan Manuel Tresserras i José Luis Terrón.
Des de la primera edició l’any 2000, l’Informe de la comunicació a Catalunya ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat) i el patrocini de Gas Natural Fenosa (www.gasnaturalfenosa.com), ininterrompudament.
L’obra es presentarà públicament el dilluns 29 de juny de 2015, a les 12 hores, a la sala cotxeres de Palau Robert, a Barcelona.

Notícies relacionades web InCom-UAB

25–06–2014
Gas Natural Fenosa i l'InCom-UAB signen l'acord per a la 8a edició de l'Informe de la Comunicació a Catalunya

12–12–2014
Reunió de treball dels autors de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 amb membres de la Fundacc, el dia 12 de desembre, a Bellaterra

18–02–2015
L'Ajuntament de Barcelona renova el seu suport com a subscriptor institucional de l'Barcelona renueva su apoyo como subscritor institucional de l'Informe de la Comunicació a CatalunyaEl Col·legi de Periodistes de Catalunya renova el seu suport com a subscriptor institucional de l’Informe de la comunicació a CatalunyaInforme de la comunicació a Catalunya – edicions anteriors

 

La Societat Catalana de Comunicació, filail del Institut d’Estudis Catalans, renueva su apoyo como subscritor institucional del Informe de la comunicació a Catalunya

La institución da apoyo a la publicación académica por segundo bienio consecutivo

Barcelona, 19–06–2015. La Societat Catalana de Comunicació, filial del Institut d’Estudis Catalans, renueva su apoyo como subscritor institucional del próximo Informe de la comunicació a Catalunya, una obra colectiva bienal del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) que ofrece una descripción y un análisis interpretativo y plural de la evolución de los distintos campos que configuran el sector de la comunicación en Catalunya.
El Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 es la octava edición de esta obra y cuenta con la colaboración de 23 autores y autoras de distintas universidades, públicas y privadas, un equipo editor formado por Marta Civil i Serra, Joan M. Corbella Cordomí, Carme Ferré Pavia y Joan Sabaté i Salazar, y un consejo académico integrado por Miquel de Moragas i Spà, Joan Manuel Tresserras y José Luis Terrón.
Desde la primera edición en el año 2000, el Informe de la comunicació a Catalunya ha recibido el apoyo de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat) y el patrocinio de Gas Natural Fenosa (www.gasnaturalfenosa.com), ininterrumpidamente.
La obra se presentará públicamente el lunes 29 de junio de 2015, a las 12 horas, en la sala cotxeres de Palau Robert, en Barcelona.

Noticias relacionadas web InCom-UAB

25–06–2014
Rgas Natural Fenosa y el InCom-UAB firman el acuerdo para la 8ª edición del Informe de la Comunicación en Cataluña

12–12–2014
Reunión de trabajo de los autores del Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 con miembros de la Fundacc, el día 12 de diciembre, en Bellaterra

18–02–2015
El Ayuntamiento de Barcelona renueva su apoyo como subscritor institucional del Informe de la Comunicació a Catalunya

15–04–2015
El Col·legi de Periodistes de Catalunya renueva su apoyo como suscritor institucional del Informe de la comunicació a Catalunya

Informe de la comunicació a Catalunya – ediciones anteriores