L’Ajuntament de Barcelona renova el seu suport com a subscriptor institucional de l’Informe de la comunicació a Catalunya

L’organisme municipal dóna suport a la publicació acadèmica per segon bienni consecutiu.

Barcelona, 18–02–2015. L’Ajuntament de Barcelona renova el seu suport com a subscriptor institucional del proper Informe de la comunicació a Catalunya, una obra col·lectiva biennal de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) que ofereix una descripció i una anàlisi interpretativa i plural de l’evolució dels diversos camps que configuren el sector de la comunicació a Catalunya.

L’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 és la vuitena edició d’aquesta obra i compta amb la col·laboració de 21 autors i autores procedents de diverses universitats, públiques i privades, un equip editor format per Marta Civil i Serra, Joan M. Corbella Cordomí, Carme Ferré Pavia i Joan Sabaté i Salazar, i un consell acadèmic integrat per Miquel de Moragas i Spà, Joan Manuel Tresserras i José Luis Terrón. Actualment es troba en fase de producció i es preveu que es pugui presentar públicament el mes de juny de 2015.

Des de la primera edició l’any 2000, l’Informe de la comunicació a Catalunya ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat) i el patrocini de Gas Natural Fenosa (www.gasnaturalfenosa.com), ininterrompudament.

Notícies relacionades web InCom-UAB

25–06–2014
Gas Natural Fenosa i l'InCom-UAB signen l'acord per a la 8a edició de l'Informe de la Comunicació a Catalunya

12–12–2014
Reunió de treball dels autors de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 amb membres de la Fundacc, el dia 12 de desembre, a Bellaterra

Informe de la comunicació a Catalunya – edicions anteriors

 

El Ayuntamiento de Barcelona renueva su apoyo como subscritor institucional del Informe de la comunicació a Catalunya

El organismo municipal da apoyo a la publicación académica por segundo bienio consecutivo.

Barcelona, 18–02–2015. El Ayuntamiento de Barcelona renueva su apoyo como subscritor institucional del próximo Informe de la comunicació a Catalunya, una obra colectiva bienal del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) que ofrece una descripción y un análisis interpretativo y plural de la evolución de los distintos campos que configuran el sector de la comunicación en Catalunya.

El Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 es la octava edición de esta obra y cuenta con la colaboración de 21 de 21 autores y autores de distintas universidades, públicas y privadas, un equipo editor formado por Marta Civil i Serra, Joan M. Corbella Cordomí, Carme Ferré Pavia y Joan Sabaté i Salazar, y un consejo académico integrado por Miquel de Moragas i Spà, Joan Manuel Tresserras y José Luis Terrón. Actualmente se encuentra en fase de producción y se prevé que se pueda presentar públicamente el mes de junio de 2015.

Desde la primera edición en el año 2000, el Informe de la comunicació a Catalunya ha recibido el suport de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat) y el patrocinio de Gas Natural Fenosa (www.gasnaturalfenosa.com), ininterrumpidamente.

Noticias relacionadas web InCom-UAB

25–06–2014
RGas Natural Fenosa y el InCom-UAB firman el acuerdo para la 8ª edición del Informe de la Comunicación en Cataluña

12–12–2014
Reunión de trabajo de los autores del Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 con miembros de la Fundacc, el día 12 de diciembre, en Bellaterra

Informe de la comunicació a Catalunya – ediciones anteriores