Laura Santamaria, ponent al I Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual, a Argentina

La investigadora de l’InCom-UAB i membre del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup Consolidat de Recerca (2017-SGR/0760), impartirà una de les sessions plenàries i també un taller teoricopràctic en el marc d’aquest congrés internacional

Bellaterra / Buenos Aires (Argentina), 09-05-2018. La investigadora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) i professora titular del Departament de Traducció i Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental (UAB) Laura Santamaria ha estat invitada com a ponent del I Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual, que se celebrarà els dies 18 i 19 de maig, a la ciutat de Buenos Aires (Argentina).

Laura Santamaria impartirà la sessió plenària el dissabte 19 de maig a les 9.30h, amb la ponència titulada “Paisajes culturales —tan lejos y tan cerca. ¿O era tan cerca y tan lejos?”, en la qual es proposa analitzar “el paper del traductor com a mediador cultural en el procés de la traducció de les referències culturals que apareixen en els guions que han de ser subtitulats i traduïts pel doblatge en relació amb la re-creació de les identitats dels personatges i els espais dramàtics”. Durant la seva intervenció té previst aprofundir en diversos aspectes que condicionen el procés de traducció, com pot ser la distància cultural entre les realitats socials que posa en contacte la pròpia traducció, la globalització, i l’interès de la productores perquè es compleixin les normes que estableixen.

En el marc d’aquest congrés internacional, Laura Santamaria i Patrick Zabalbeascoa (catedràtic del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, coordinador del congrés i una de les autoritats internacionals més destacades en l’àmbit de la traducció audiovisual) impartiran el taller teoricopràctic “La traducción del multilingüismo como referente cultural audiovisual”, el dilluns 21 de maig, a la tarda.

El I Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual és una iniciativa dels traductors Patrick Zabalbeascoa (Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra) i el traductor argentí Damián Santilli (docent a la Universidad del Museo Social Argentino i a la Universidad de Buenos Aires). Les diverses ponències, comunicacions i tallers se celebraran al Regente Hotel Palace de Buenos Aires, que es convertirà, durant uns dies, en la seu d’aquest congrés internacional.

Per a més informació:

Web I Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual (2018)

 

Laura Santamaria, ponente en el I Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual, en Argentina

La investigadora del InCom-UAB y miembro del Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB), reconocido por la Generalitat de Catalunya como Grupo Consolidado de Investigación (2017-SGR/0760), impartirá una de las sesiones plenarias y también un taller teórico-práctico en el marco de este congreso internacional

Bellaterra / Buenos Aires (Argentina), 09-05-2018. La investigadora del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) y profesora titular del Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios de Asia Oriental (UAB) Laura Santamaria ha sido invitada como ponente del I Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual, que se celebrará los días 18 y 19 de mayo, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).

Laura Santamaria impartirá la sesión plenaria el sábado 19 de mayo a las 9.30h, con la ponencia titulada “Paisajes culturales —tan lejos y tan cerca. ¿O era tan cerca y tan lejos?”, en la que se propone analizar “el papel del traductor como mediador cultural en el proceso de la traducción de las referencias culturales que aparecen en los guiones que deben ser subtitulados y traducidos para el doblaje en relación con la re-creación de las identidades de los personajes y los espacios dramáticos”. Durante su intervención tiene previsto profundizar en los distintos aspectos que condicionan el proceso de traducción, como puede ser la distancia cultural entre las realidades sociales que pone en contacto la propia traducción, la globalización, y el interés de los productores para que se cumplan las normes que establecen.

En el marco de este congreso internacional, Laura Santamaria y Patrick Zabalbeascoa (catedrático del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra, coordinador del congreso y una de las autoridades Internacionales más destacadas en el ámbito de la traducción audiovisual) impartirán el taller teórico-práctico “La traducción del multilingüismo como referente cultural audiovisual”, el lunes 21 de mayo, por la tarde.

El I Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual es una iniciativa de los traductores Patrick Zabalbeascoa (Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra) y el traductor argentino Damián Santilli (docente en la Universidad del Museo Social Argentino y en la Universidad de Buenos Aires). Las distintas ponencias, comunicaciones y talleres se celebraran en el Regente Hotel Palace de Buenos Aires, que es convertirá, durante unos días, en la sede de este congreso internacional.

Para más información:

Web I Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual (2018)