L’InCom-UAB organitza un simposi en el 55 Congreso Internacional de Americanistas

Amparo Huertas Bailén y Denise Cogo coordinen el simposi “Migraciones transnacionales, comunicación y tecnologías”, al proper Congreso Internacional de Americanistas, que se celebrarà del 12 al 17 de juliol de 2015 a San Salvador (El Salvador)

Bellaterra, 23–06–2015. El simposi “Migraciones transnacionales, comunicación y tecnologías”, coordinat per Amparo Huertas Bailén i Denise Cogo, membres de l’InCom-UAB, és el número 47 d’una llista de més de 200. Inclou 5 taules temàtiques amb els títols següents: Diàspores, identitats i ciutadania: apropiació i usos de les TIC; Migracions, xarxes socials i espais transnacionals; TIC i producció per part de noves immigracions a Brasil; Llatinoamericans en diàspora, consum i producció; i Pràctiques sociocomunicatives, narratives, etnicitats i hibridació.

En total, està prevista la presentació de 16 ponències, entre les que cal destacar les de les pròpies organitzadores: Denise Cogo participarà amb “Tecnologías e imaginarios sobre el Brasil como país de inmigración” i Amparo Huertas Bailén amb “La influencia de las raíces culturales en el consumo mediático de la población de origen latinoamericano residente en España”. A més, també intervindran dos membres de l’InCom-UAB més. Es tracta de Yolanda Martínez i Saleta de Salvador, amb una ponencia conjunta sobre la comunitat indígena shuar a Equador. La resta de participants provenen de diversos països (Alemanya, Brasil, Mèxic i Uruguai).

"Conflicto, paz y construcción de identidades en las Américas" és el tema del 55 Congreso Internacional de Americanistas, que se celebrarà del 12 al 17 del proper mes de juliol, la seu del qual és la Universidad Francisco Gavidia a San Salvador (El Salvador). Aquest congrés es va celebrar per primera vegada l’any 1875 i s’organitza cada tres anys. El primer va ser a la ciutat de Nancy, convocat per la Société Américaine de France.

Per a més informació:

Web del congrés

 

El InCom-UAB organiza un simposio en el 55 Congreso Internacional de Americanistas

Amparo Huertas Bailén y Denise Cogo coordinan el simposio “Migraciones transnacionales, comunicación y tecnologías”, en el próximo Congreso Internacional de Americanistas, a celebrar del 12 al 17 de julio de 2015 en San Salvador (El Salvador)

Bellaterra, 23–06–2015. El simposio “Migraciones transnacionales, comunicación y tecnologías”, coordinado por Amparo Huertas y Denise Cogo, miembros del InCom, es el número 47 de una lista de más de 200. Incluye 5 mesas temáticas con los siguientes títulos: Diásporas, identidades y ciudadanía: apropiación y usos de las TICs; Migraciones, redes sociales y espacios transnacionales; TICs y producción por parte de nuevas inmigraciones en Brasil; Latinoamericanos en diáspora, consumo y producción; y Prácticas sociocomunicativas, narrativas, etnicidades e hibridación.

En total, está prevista la presentación de 16 ponencias, entre las que cabe destacar las de las propias organizadoras: Denise Cogo participará con “Tecnologías e imaginarios sobre el Brasil como país de inmigración” y Amparo Huertas, con “La influencia de las raíces culturales en el consumo mediático de la población de origen latinoamericano residente en España”. Además, también intervendrán dos miembros del InCom-UAB más. Se trata de Yolanda Martínez y Saleta de Salvador, con una ponencia conjunta sobre la comunidad indígena shuar en Ecuador. El resto de participantes proceden de diferentes países (Alemania, Brasil, México y Uruguay).

"Conflicto, paz y construcción de identidades en las Américas" es el tema del 55 Congreso Internacional de Americanistas, a celebrar del 12 al 17 del próximo mes de julio y cuya sede es la Universidad Francisco Gavidia en San Salvador (El Salvador). Este congreso se celebró por primera vez en 1875 y se organiza cada tres años. El primero fue en la ciudad de Nancy, convocado por la Société Américaine de France.

Para más información:

Web del congrés