L’InCom-UAB organitza unes jornades internacionals sobre comunicació i VIH

Aquesta iniciativa, desenvolupada des d’SCOMLAB, es realitza en el marc de les activitats presencials de l’OCC InCom-UAB, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Comunicació (Institut d’Estudis Catalans), la Revista Española de Comunicación en Salud i Filmin. El call for per a l’enviament de propostes romandrà obert fins el 20 de setembre de 2018

Bellaterra, 02-05-2018. L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) organitza les III Jornades Internacionals Comunicació i Salut, que en aquesta edició se centraran en el VIH i la comunicació. Se celebraran a Barcelona el 21 i 22 de novembre de 2018, i són una iniciativa d’SCOMLAB (Laboratori de Comunicació i Salut) de l’InCom-UAB. La inscripció és gratuïta.

Les Jornades tindran fos formats: el no presencial, que es desenvoluparà el primer dia, i que estarà destinat a la presentació de les comunicacions (en suport vídeo) que hagin estat seleccionades pel seu Comitè Científic. Amb aquesta finalitat, es crearà un canal de Youtube específic per a les Jornades.

El segon dia de les Jornades tindrà un format presencial i se celebrarà a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona, durant el qual es portaran a terme una sèrie de taules entorn a qui parla i com del VIH, de què es parla, si existeix un enfocament de gènere, el paper dels mitjans i de les institucions o el màrqueting social, etc. A cada una de les taules sempre es comptarà amb la presència d’algun membre d’una ONG que desenvolupi la seva activitat en l’àmbit del VIH, així com diversos experts dels mitjans de comunicació, les institucions o el món acadèmic i investigador. Les taules es retransmetran en directe via internet i posteriorment es penjaran a Youtube.

El call for es tancarà el 20 de setembre de 2018. Les propostes enviades han de tractar sobre algun (o alguns) d’aquests temes:
• Salut Pública
• Promoció de la salut i prevenció de malalties
• Periodisme i salut en els mitjans de comunicació
• Campanyes de salut
• Comunicació amb l’usuari-pacient
• Societat-salut-benestar
• Publicitat i salut
• Emergències i crisis en salut
• Telesalut, telemedecina, eHealth i Salut 2.0
• Teràpies digitals
• Cinema i salut
• Educació i salut
• Investigació en comunicació i salut

Aquells participants que a més de la seva comunicació en format vídeo l’enviïn com a text complet en format d’article científic podran optar que la seva aportació es publiqui a la Revista Española de Comunicación en Salud. Tots els resums aprovats seran publicats en format digital.

Aquestes III Jornades Internacionals Comunicació i Salut compten amb el suport de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), i ja han confirmat la seva col·laboració la Societat Catalana de Comunicació, filial del Institut d’Estudis Catalans, la Revista Española de Comunicación en Salud i Filmin, a la plataforma del qual s’obrirà un canal temàtic entorn del VIH gestionat des de l’SCOMLAB.

La pàgina de les Jornades inserirà periòdicament notícies que tinguin relació amb el VIH des de les perspectives científica, de les cures, de la prevenció, etc. Podran seguir aquestes informacions i les novetats de les Jornades a través del compte de Twitter @parlemdevih. Si desitgen més informació poden dirigir-se a info@comunicacioisalut.cat

Web III Jornades Internacionals Comunicació i Salut (InCom-UAB)

Revista Española de Comunicación en Salud

Societat Catalana de Comunicació (Institut d’Estudis Catalans)

Filmin

 

El InCom-UAB organiza unas jornadas internacionales sobre comunicación y VIH

Esta iniciativa, desarrollada desde SCOMLAB, se realiza en el marco de las actividades presenciales del OCC InCom-UAB, con la colaboración de la Societat Catalana de Comunicació (Institut d’Estudis Catalans), la Revista Española de Comunicación en Salud y Filmin. El call for para el envío de propuestas permanecerá abierto hasta el 20 de septiembre de 2018

Bellaterra, 02-05-2018. El Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) organiza las III Jornadas Internacionales Comunicación y Salud, que en esta edición se centrarán en el VIH y la comunicación. Las mismas se desarrollarán en Barcelona el 21 y 22 de noviembre de 2018, y son una iniciativa de SCOMLAB (Laboratorio de Comunicación y Salud) del InCom-UAB. La inscripción es gratuita.

Las Jornadas tendrán dos formatos: el no presencial, que se desarrollará el primer día, y que estará destinado a la presentación de las comunicaciones (en soporte vídeo) que hayan sido seleccionadas por el Comité Científico de las mismas. A tal fin, se creará un canal de Youtube específico para las Jornadas.

El segundo día de las Jornadas tendrá un formato presencial y se celebrará en la sede del Institut d’Estudis Catalans, en Barcelona. Durante el mismo se llevarán a cabo una serie de mesas en torno a quiénes hablan y cómo del VIH, de qué se habla, si existe un enfoque de género, el papel de los medios y de las instituciones o del marketing social, etc. En cada una de las mesas siempre se contará con la presencia de algún miembro de una ONG que desarrolle su actividad en el ámbito del VIH, así como de distintos expertos de los medios de comunicación, las instituciones o del mundo académico e investigador. Las mesas se retransmitirán en directo vía internet y luego se colgarán en el canal de Youtube.

El call for se cerrará el 20 de septiembre de 2018. Las propuestas enviadas han de tratar sobre alguno (o algunos) de estos temas:
• Salud Pública
• Promoción de la salud y prevención de enfermedades
• Periodismo y salud en los medios de comunicación
• Campañas de salud
• Comunicación con el usuario-paciente
• Sociedad-salud-bienestar
• Publicidad y salud
• Emergencias y crisis en salud
• Tele-salud, tele-medicina, eHealth y Salud 2.0
• Terapias digitales
• Cine y salud
• Educación y salud
• Investigación en comunicación y salud

Aquellos que además de su comunicación en formato vídeo la envíen como texto completo en formato de artículo científico podrán optar a que su aportación se publique en la Revista Española de Comunicación en Salud. Todos los resúmenes aprobados serán publicados en formato digital.

Estas III Jornadas Internacionales Comunicación y Salud cuentan con el apoyo del Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), y ya han confirmado su colaboración la Societat Catalana de Comunicació, filial del Institut d’Estudis Catalans, la Revista Española de Comunicación en Salud y Filmin, en cuya plataforma se abrirá un canal temático en torno al VIH gestionado desde el SCOMLAB.

La página de las Jornadas insertará periódicamente noticias que guarden relación con el VIH desde las perspectivas científica, de los cuidados, de la prevención, etc. Podrán seguir estas informaciones y las novedades de las Jornadas a través de la cuenta de Twitter @parlemdevih. Si desean más información pueden dirigirse a info@comunicacioisalut.cat

Web III Jornadas Internacionales Comunicación y Salud (InCom-UAB)

Revista Española de Comunicación en Salud

Societat Catalana de Comunicació (Institut d’Estudis Catalans)

Filmin