Membres de l’InCom-UAB organitzen una taula al X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social

Els investigadors de l’InCom-UAB José Luis Terrón y Carmen Peñafiel, juntament amb n Daniel Catalán, organitzen la taula ‘Missatge i soroll en la informació i investigació de salut’ en el proper congrés Latina que se celebrarà el desembre a La Laguna, (Canàries). El termini per enviar comunicacions, que poden ser en castellà, anglès o francès, ja està obert i es tancarà el 12 de novembre de 2018

Bellaterra / La Laguna (Tenerife), 23-03-2018. Els membres de l’InCom-UAB, José Luis Terrón, director del SCOMLab Comunicació i Salut (InCom-UAB), i Carmen Peñafiel, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, juntament amb Daniel Catalán, de la Universidad Carlos III de Madrid, organitzen la taula ‘Missatge i soroll en la informació i investigació de salut’, en el marc del X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, que se celebrarà a La Laguna (Tenerife), entre el 3 y el 7 de desembre de 2018.

Per cinquè any consecutiu, membres de l’InCom-UAB organitzen una taula sobre comunicació i salut al Congrés Internacional Latina de Comunicació Social. La corresponent a aquest any porta el títol genèric de ‘Missatge i soroll en la informació i investigació de salut, i es desenvoluparà el 5 de desembre de 2018. Les comunicacions, després de la seva avaluació, també podran presentar-se virtualment.

La informació sobre salut en els mitjans de comunicació pren cada vegada una major importància. D’altra banda, les investigacions en l’àmbit de la comunicació i la salut tenen una major repercussió social. Aquesta taula de debat desitja oferir una línia d’investigació relacionada amb les fonts d’informació, amb els/les interlocutors/es, amb la informació i els continguts de salut, on s’observa una demanda d’informació sobre les discrepàncies mèdiques i farmacològiques, divulgació de fàrmacs i nous fàrmacs, malalties, patologies i recomanacions de salut, estudis d’investigació i avenços. També es revisaran els estudis sobre els formats en els quals s’ofereix la informació sobre salut, els mitjans i els canals, així com internet i xarxes socials.

El termini per enviar comunicacions ja està obert i es tancarà el 12 de novembre de 2018.

Per a més informació:

Web X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social

 

Miembros del InCom-UAB organizan una mesa en el X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social

Los investigadores del InCom-UAB José Luis Terrón y Carmen Peñafiel, junto con Daniel Catalán, organizan la mesa ‘Mensaje y ruido en la información e investigación de salud’ en el próximo congreso Latina que se celebrará en diciembre en La Laguna (Canarias). El plazo para enviar comunicaciones, que pueden ser en castellano, inglés o francés, ya está abierto y se cerrará el 12 de noviembre de 2018

Bellaterra / La Laguna (Tenerife), 23-03-2018. Los miembros del InCom-UAB, José Luis Terrón, director del SCOMLab Comunicació i Salut (InCo-UAB), y Carmen Peñafiel, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, junto a Daniel Catalán, de la Universidad Carlos III de Madrid, organizan la mesa ‘Mensaje y ruido en la información e investigación de salud’, en el marco del X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, que se celebrará en La Laguna (Tenerife), entre el 3 y el 7 diciembre de 2018.

Por quinto año consecutivo, miembros del InCom-UAB organizan una mesa sobre comunicación y salud en el Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. La correspondiente a este año lleva el título genérico de ‘Mensaje y ruido en la información e investigación de salud’, y se desarrollará el 5 de diciembre de 2018. Las comunicaciones, tras su evaluación, también podrán presentarse virtualmente.

La información sobre salud en los medios de comunicación cobra cada una vez mayor importancia. Por otro lado, las investigaciones en el ámbito de la comunicación y la salud tienen una mayor repercusión social. Esta mesa de debate desea ofrecer una línea de investigación relacionada con las fuentes de información, con los/as interlocutores/as, con la información y los contenidos de salud, donde se observa una demanda de información sobre las discrepancias médicas y farmacológicas, divulgación de fármacos y nuevos fármacos, enfermedades, patologías y recomendaciones de salud, estudios de investigación y avances. También se revisarán los estudios sobre los formatos en los que se ofrece la información sobre salud, los medios y los canales, así como internet y redes sociales.

El plazo para enviar comunicaciones ya está abierto y se cerrará el 12 de noviembre de 2018.

Para más información:

Web X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social