L’investigador David Domingo, coeditor d’un monogràfic sobre comunicació local a la revista Sur le journalisme – About Journalism – Sobre jornalismo

La crida per a presentar contribucions per a aquest monogràfic, coeditat juntament amb Josep Àngel Guimerà i Orts (UAB) i Andy Williams (Cardiff University), romandrà obert fins el 30 de març de 2017

Bellaterra / Brussel·les (Bèlgica), 28‒10‒2016. El professor de la Université Libre de Bruxelles (ULB) i investigador del grup consolidat de recerca Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) David Domingo és coeditor d’un monogràfic sobre la comunicació local a la revista Sur le journalisme – About Journalism- Sobre jornalismo, juntament amb els professors Josep Àngel Guimerà i Orts (Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, UAB) i Andy Williams (Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies).

El monogràfic es titula Informació local: sostenibilitat, participació, comunitat i es proposa “promoure una reflexió necessària sobre els canvis que està patint el periodisme local i les seves implicacions per a la democràcia”, tal com defineixen els seus coeditors.

El termini per presentar textos per a aquest monogràfic romandrà obert fins el 30 de març de 2017. Poden optar-hi articles escrits en castellà, anglès, francès o portuguès, sempre que incloguin referències tèoriques, mètodes d’investigació i fonts consultades. Totes les sol·licituds seran sotmeses a un procés de selecció de doble revisió cega, seguint els paràmetres de selecció de les revistes científiques internacionals.

Per a més informació:

‘Call for papers’ del monogràfic

Web Sur le journalisme – About Journalism – Sobre jornalismo

 

El investigador David Domingo, coeditor de un monográfico sobre comunicación local en la revista Sur le journalisme – About Journalism – Sobre jornalismo

El llamamiento para presentar contribuciones para este monográfico, coeditado junto con Josep Àngel Guimerà i Orts (UAB) y Andy Williams (Cardiff University), permanecerá abierto hasta el 30 de marzo de 2017

Bellaterra / Bruselas (Bélgica), 28‒10‒2016. El profesor de la Université Libre de Bruxelles (ULB) e investigador del grupo consolidado de investigación Grupo Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (InCom-UAB) David Domingo es coeditor de un monográfico sobre la comunicación local en la revista Sur le journalisme – About Journalism- Sobre jornalismo, junto con los profesores Josep Àngel Guimerà i Orts (Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, UAB) y Andy Williams (Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies).

El monográfico se titula Información local: sostenibilidad, participación, comunidad y se propone “promover una necesaria reflexión sobre los cambios que está sufriendo el periodismo local y sus implicaciones para la democracia”, tal como definen sus coeditores.

El plazo para presentar textos para este monográfico permanecerá abierto hasta el 30 de marzo de 2017. Pueden optar textos escritos en castellano, inglés, francés o portugués, siempre que incluyan referencias teóricas, métodos de investigación y fuentes consultadas. Todas las solicitudes serán sometidas a un proceso de selección de doble revisión ciega, siguiendo los parámetros de selección de las revistas científicas internacionales.

Para más información:

‘Call for papers’ del monográfico

Web Sur le journalisme – About Journalism – Sobre jornalismo