Luiz Peres participa al Symposium on Misinformation and Global Communication (SISU)

Luiz Peres Neto va presentar la ponència «Sinophobia, Hate speech, and Right-Wing Disinformation in Spain» al Symposium on Misinformation and Global Communication, organitzat per Shanghai International Studies University (SISU). El simposio es va fer en modalitat online el 12 de març del 2022.

La ponència, signada per Luiz Peres Neto i Amparo Huertas, recull resultats de la primera fase del projecte “La comunitat xinesa davant el discurs d’odi durant la pandèmia de la Covid-19” (ICI01521_00001/2021), finançat per l’Institut Català Internacional per la Pau i que s’està duent a terme durant l’any 2022.

Luiz Peres Neto va parlar de la presència del discurs d’odi a la narrativa de l’extrema dreta a Espanya, centrant-se en la comunicació política de Vox durant la pandèmia. Aquesta narrativa va evolucionar des de la demanda del tancament de fronteres al país cap a la defensa d’un castic que dona per fet que la Xina va causar la pandèmia. Es tracta d’un primer avanç del projecte, relacionat amb el context polític, atès que el projecte es centra principalment en l’estudi de la percepció, recepció i reacció de la comunitat xinesa davant aquest tipus de desinformació/propaganda.

El Symposium on Misinformation and Global Communication va servir per presentar la revista  Online Media and Global Communication (@omgcjournal)