Nou eBook de l’InCom-UAB Publicacions sobre alfabetització informacional i mediàtica

La degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB Maria José Recoder ha estat la responsable de l’edició d’aquesta obra col·lectiva, que ha comptat amb la participació d’un total de 20 autors i autores. El llibre és el volum número 18 de la col·lecció InCom-UAB Publicacions, que dirigeix l’investigador de l’InCom-UAB José Luis Terrón. Es tracta de la primera col·laboració de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) amb aquest segell editorial de l’InCom-UAB

Bellaterra, 20–09–2019. El llibre Com formar ciutadans crítics? Alfabetització informacional i mediàtica, editat per la degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) i professora titular del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, Dra. Maria José Recoder, és una obra col·lectiva que neix de la “I Jornada d’Alfabetització Informacional i Mediàtica per una Ciutadania Crítica”, celebrada el 30 de novembre de 2018, a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB).

Fruit del debat obert entre periodistes, bibliotecaris, docents i investigadors experts en documentació i en comunicació, i responsables de programes d’alfabetització mediàtica a Catalunya, l’obra es proposa, com a objectiu principal, segons paraules de Maria José Recoder a la introducció: “aprofundir en les línies mestres a seguir per complir amb el programa Media and Information Literacy (MIL) pel qual batalla la UNESCO des de fa dècades: que tota la població ha de ser formada en competència mediàtica i informacional per poder comprendre el món on es viu, defensar-se de les mentides i no caure en els discursos que atien la por i la divisió entre els ésser humans”.

Aquesta obra col·lectiva compta amb la participació de 20 autors i autores i està formada per una introducció, quatre apartats principals (reflexions globals, conferències, ponències, i estudis de cas), i un darrer capítol de conclusions.

INTRODUCCIÓ
María José Recoder, Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB

I. REFLEXIONS GLOBALS
1.1 Periodistes, codi deontològic i informació rigorosa (Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya)

1.2 El suport del Govern a la alfabetització informacional i mediàtica (Ignasi Genovés, director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya)

1.3. La necessària vinculació de la universitat amb la formació d’una ciutadania crítica (Virginia Luzón, vicerectora de Comunicació i Promoció de la UAB)

II. CONFERÈNCIES
2.1 Mediatización Intensiva: Un rumbo nuevo para la alfabetización mediática (José Manuel Pérez Tornero, Càtedra Unesco d’Alfabetització Mediàtica de la UAB)

2.2 L’educació al llarg de la vida gràcies a les biblioteques públiques (Aurora Vall, Universitat de Barcelona)

2.3 El paper de les autoritats reguladores europees en la media literacy i el programa desenvolupat pel CAC en educació mediàtica (Salvador Alsius, CAC)

III. PONÈNCIES
3.1 Media and Information Literacy and the Media Industries: Best practices (Laura Cervi, UAB)

3.2 L’alfabetització informacional a la universitat (Pilar Cid i Remei Perpinyà, UAB)

3.3 Els graduats en comunicació: quin rol poden jugar en l’ensenyament de la competència informacional i mediàtica a les escoles? (Marta Civil i Serra, InCom-UAB)

3.4 Els bibliotecaris: de guardians dels llibres a divulgadors del coneixement (Joan Gómez Escofet, director de les biblioteques UAB)

3.5 Professionals de la informació, la comunicació i l’educació davant la infoxicació i les fakenews: col·laborem? (Alexandre López-Borrull, COBDC i UOC, Josep Vives, UOC i Joan Isidre Badell, UOC)

IV. ESTUDIS DE CAS
4.1 “Aula dial” el projecte educatiu de Radio Sant Vicenç dels Horts amb les escoles del municipi (Eva Garcia. Ràdio Sant Vicenç dels Horts)

4.2 La premsa a les escoles: 10 anys ajudant a formar ciutadans crítics (Núria de José. Col·legi de Periodistes de Catalunya)

4.3 Mitjans de comunicació locals i comarcals i creació de l’esperit crític. El cas dels mitjans de comunicació municipals de Sant Cugat (Mònica Lablanca. Cugat.cat)

4.4 Biblioteca escolar i competència informacional. Carlos Ortiz. Bibliotecari i COBDC(Carlos Ortiz. Bibliotecari i COBDC)

4.5 La Nostra Escola: un programa de Televisió de Badalona produït íntegrament per infants (Josep Viñeta Balsells. Badalona Comunicació)

CONCLUSIONS
María José Recoder, Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB

Accés a l’eBook:

RECODER, Maria José, ed. (2019): Com formar ciutadans crítics? Alfabetització informacional i mediàtica [En línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), col·lecció InCom-UAB Publicacions, núm. 18. ISBN 978-84-120344-3-1.

Per a més informació:

Col·lecció InCom-UAB Publicacions

OCC (InCom-UAB), 06-12-2018: HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Ensenyament i aprenentatge de la competència mediàtica” [En línia]. Crònica de la “I Jornada d’Alfabetització Informacional i Mediàtica per una Ciutadania Crítica”, celebrada el 30 de novembre de 2018, a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB).

 

Nuevo eBook del InCom-UAB Publicacions sobre alfabetitzación informacional y mediática

La decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB Maria José Recoder ha sido la responsable de la edición de esta obra colectiva, que ha contado con la participación de un total de 20 autores y autoras. El libro es el volúmen 18 de la colección InCom-UAB Publicacions, que dirige el investigador del InCom José Luis Terrón. Se trata de la primera colaboración de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB) con este sello editorial del InCom-UAB

Bellaterra, 20–09–2019. El libro Com formar ciutadans crítics? Alfabetització informacional i mediàtica, editado por la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB) y profesora titular del Departamento de Periodismo y de Ciencias de la Comunicación, Dra. Maria José Recoder, es una obra colectiva que nace de la “I Jornada de Alfabetización Informacional y Mediática para una Ciudadanía Crítica”, celebrada el 30 de noviembre de 2018, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB).

Fruto del debate abierto entre periodistas, bibliotecarios, docentes e investigadores expertos en documentación y en comunicación, y responsables de programas de alfabetización mediática en Catalunya, la obra se propone, como objetivo principal, según palabras de de Maria José Recoder en la introducción. “profundizar en las líneas maestras a seguir para cumplir con el programa Media and Information Literacy (MIL) por el que batalla la UNESCO desde hace décadas: que toda la población tiene que ser formada en competencia mediática e informacional para poder comprender el mundo donde se vive, defenderse de las mentiras y no caer en los discursos que atizan el miedo y la división entre los seres humanos”.

Esta obra colectiva cuenta con la participación de 20 autores y autoras y está formada por una introducción, cuatro apartados principales (reflexiones globales, conferencias, ponencias, y estudios de caso), y un último capítulo de conclusiones.

INTRODUCCIÓ
María José Recoder, Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB

I. REFLEXIONS GLOBALS
1.1 Periodistes, codi deontològic i informació rigorosa (Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya)

1.2 El suport del Govern a la alfabetització informacional i mediàtica (Ignasi Genovés, director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya)

1.3. La necessària vinculació de la universitat amb la formació d’una ciutadania crítica (Virginia Luzón, vicerectora de Comunicació i Promoció de la UAB)

II. CONFERÈNCIES
2.1 Mediatización Intensiva: Un rumbo nuevo para la alfabetización mediática (José Manuel Pérez Tornero, Càtedra Unesco d’Alfabetització Mediàtica de la UAB)

2.2 L’educació al llarg de la vida gràcies a les biblioteques públiques (Aurora Vall, Universitat de Barcelona)

2.3 El paper de les autoritats reguladores europees en la media literacy i el programa desenvolupat pel CAC en educació mediàtica (Salvador Alsius, CAC)

III. PONÈNCIES
3.1 Media and Information Literacy and the Media Industries: Best practices (Laura Cervi, UAB)

3.2 L’alfabetització informacional a la universitat (Pilar Cid i Remei Perpinyà, UAB)

3.3 Els graduats en comunicació: quin rol poden jugar en l’ensenyament de la competència informacional i mediàtica a les escoles? (Marta Civil i Serra, InCom-UAB)

3.4 Els bibliotecaris: de guardians dels llibres a divulgadors del coneixement (Joan Gómez Escofet, director de les biblioteques UAB)

3.5 Professionals de la informació, la comunicació i l’educació davant la infoxicació i les fakenews: col·laborem? (Alexandre López-Borrull, COBDC i UOC, Josep Vives, UOC i Joan Isidre Badell, UOC)

IV. ESTUDIS DE CAS
4.1 “Aula dial” el projecte educatiu de Radio Sant Vicenç dels Horts amb les escoles del municipi (Eva Garcia. Ràdio Sant Vicenç dels Horts)

4.2 La premsa a les escoles: 10 anys ajudant a formar ciutadans crítics (Núria de José. Col·legi de Periodistes de Catalunya)

4.3 Mitjans de comunicació locals i comarcals i creació de l’esperit crític. El cas dels mitjans de comunicació municipals de Sant Cugat (Mònica Lablanca. Cugat.cat)

4.4 Biblioteca escolar i competència informacional. Carlos Ortiz. Bibliotecari i COBDC(Carlos Ortiz. Bibliotecari i COBDC)

4.5 La Nostra Escola: un programa de Televisió de Badalona produït íntegrament per infants (Josep Viñeta Balsells. Badalona Comunicació)

CONCLUSIONS
María José Recoder, Degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB

Acceso al eBook:

RECODER, Maria José, ed. (2019): Com formar ciutadans crítics? Alfabetització informacional i mediàtica [En línea]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), colección InCom-UAB Publicacions, núm. 18. ISBN 978-84-120344-3-1.

Para más información:

Col·lecció InCom-UAB Publicacions

OCC (InCom-UAB), 06-12-2018: HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Ensenyament i aprenentatge de la competència mediàtica” [En línea]. Crónica de la “I Jornada de Alfabetización Informacional y Mediàtica para una Ciudadanía Crítica”, celebrada el 30 de noviembre de 2018, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UAB).