Pablo Santcovsky, in memoriam

El sociòleg i investigador Pablo Santcovsky, durant molts anys col·laborador de diversos projectes de l’InCom-UAB, ha mort a Barcelona, a l’edat de 34 anys.

Llicenciat en Sociologia per la Universitat de Barcelona (2003), Pablo Santcovsky va ser col·laborador científic a l’Institut d’Estudis Catalans en un projecte de recerca dirigit per Miquel de Moragas i Spà, per a l’elaboració d’un Catàleg d’icones catalanes, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya(2008).

Va ser membre de l’equip del Portal de la Comunicació (InCom-UAB), sota la direcció de Ramon G. Sedó, i va participar en diversos projectes de recerca en comunicació, entre els quals destaquen: La regulació de la informació sobre els actors polítics als mitjans públics europeus amb especial incidència als períodes electorals, dirigit per Núria Almirón, per encàrrec de la Corporació Catalana de Comunicació (2008), i Les relacions socials dels joves migrants a internet des de la perspectiva de la interculturalitat, dirigit per Amparo Huertas Bailén i finançat en convocatòria competitiva pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, per al període 2012–2014. Amb l’investigador Adrià Crespo va ser coautor de la recerca Les agències de notícies en els diaris d’informació general difosos a Catalunya, finançada per de la Generalitat de Catalunya.

Va ser també col·laborador científic a l’Àrea d’Estudis i Recerca del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

L’any 2011 va defensar el seu treball de recerca de Doctorat Apunts per a una proposta realista i constructivista en comunicació de riscos, dirigit per Anna García i Hom i tutoritzat per Miquel de Moragas i Spà, al Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Des de feia anys, compaginava la seva tasca de sociòleg i investigador en comunicació amb la seva participació com a membre del grup de rumba catalana MICU.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 30 d’abril de 2015

 

Pablo Santcovsky, in memoriam

El sociólogo e investigador Pablo Santcovsky, durante muchos años colaborador de distintos proyectos del InCom-UAB, ha muerto en Barcelona, a la edad de 34 años.

Licenciado en Sociología por la Universidad de Barcelona (2003), Pablo Santcovsky fue colaborador científico en el Institut d’Estudis Catalans con un proyecto de investigación dirigido por Miquel de Moragas i Spà, para la elaboración de un Catálogo de icones catalanas, por encargo de la Generalitat de Catalunya(2008).

Fue miembro del equipo del Portal de la Comunicación (InCom-UAB), bajo la dirección de Ramon G. Sedó, y participó en distintos proyectos de investigación en comunicación, entre los que destacan: La regulación de la información sobre los actores políticos en los medios públicos europeos con especial incidencia en los periodos electorales, dirigido por Núria Almirón, por encargo de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (2008), y Las relaciones sociales de los jóvenes migrantes en internet desde la perspectiva de la interculturalidad, dirigido por Amparo Huertas Bailén y financiado en convocatoria competitiva por el Ministerio de Economía y Competitividad, para el periodo 2012–2014. Con el investigador Adrià Crespo fue coautor de la investigación Las agencias de noticies en los periódicos de información general difundidos en Catalunya, financiado por la Generalitat de Catalunya (2011).

Fue también colaborador científico del Área de Estudios e Investigación del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

En el año 2011 defendió su Trabajo de investigación de Doctorado Apuntes para una propuesta realista y constructivista en comunicación de riesgos, dirigido por Anna García i Hom y tutorizado por Miquel de Moragas i Spà, en el Departamento de Medios, Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Desde hacía años. Compaginaba su tarea de sociólogo e investigador en comunicación con su participación como miembro del grupo de rumba catalana MICU.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 30 de abril de 2015