Presentació d’un nou projecte digital, l’OCC (InCom-UAB)

La presentació pública de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) es realitzarà el 9 de juny en el marc d’una jornada dedicada a debatre sobre l’estudi dels públics, organitzada per l’InCom-UAB, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Generalitat de Catalunya

Bellaterra, 31–05–2017. El proper 9 de juny es presentarà l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) en el marc de la Jornada “Dissenyant eines per mesurar l’audiència digital a Catalunya”, que es desenvoluparà al Palau Robert, al centre de la ciutat de Barcelona. La jornada ha estat organitzada per l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i la Generalitat de Catalunya. Per assistir-hi, es requereix inscripció prèvia.

La inauguració de la trobada, programada a les 9.00 hores, correrà a càrrec de Javier Lafuente, vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics (UAB), i de Roger Loppacher, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Abans de la presentació de l’Observatori, es realitzaran dues taules rodones. La primera porta per títol “Reptes per conèixer el consum dels mitjans de comunicació a Catalunya” i serà moderada per Jordi del Río, director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. En ella, diferents representats del sector professional plantejaran les seves demandes i necessitats. La segona, “Propostes per mesurar una audiència cada vegada més disseminada i granulada”, estarà formada bàsicament per representants del sector del mesurament de les audiències i serà moderada per Salvador Alsius, vicepresident del CAC. Carmina Crusafon, subdirectora de l’Observatori Iberoamericà de la Comunicació (OIC) de la UAB, serà l’encarregada de realitzar les conclusions de la jornada a les 13.00 hores.

L’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) és l’últim projecte digital de l’InCom-UAB. El seu objectiu és contribuir a l’anàlisi i el coneixement del sector de la comunicació a Catalunya. Està dirigit als sectors acadèmic i professional.

L’Informe de la comunicació de Catalunya, realitzat per l’InCom-UAB des de fa ja 17 anys, n’ocuparà una part central. De fet, ambdós projectes comparteixen el mateix comitè científic, format per persones de cinc universitats catalanes (UdL, URV, UPF, UdG i UAB). En segon lloc, destaca la secció en la qual es publicaran textos propis: cròniques d’activitats d’interès, ressenyes de publicacions i entrevistes a professionals i experts destacats. A més, l’Observatori inclou una selecció de notícies d’actualitat i de publicacions especialitzades (novetats editorials), una agenda (festivals, congressos,…) i l’accés directe a altres recursos.

Programa jornada

Inscripció jornada

 

Presentación de un nuevo proyecto digital, el OCC (InCom-UAB)

La presentación pública del Observatorio de la Comunicación en Catalunya (OCC InCom-UAB) se realizará el 9 de junio en el marco de una jornada dedicada a debatir sobre el estudio de los públicos, organizada por el InCom-UAB, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya y la Generalitat de Catalunya

Bellaterra, 31–05–2017. El próximo 9 de junio será presentado el Observatorio de la Comunicación a Catalunya (OCC InCom-UAB) en el marco de la Jornada “Diseñando herramientas para medir la audiencia digital en Catalunya”, que se desarrollará en el Palau Robert, en el centro de la ciudad de Barcelona. La jornada ha sido organizada por el Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i la Generalitat de Catalunya. Para asistir a la misma, se requiere inscripción previa.

La inauguración del encuentro, programada a las 9.00 horas, correrá a cargo de Javier Lafuente, vicerrector de Innovación y de Proyectos Estratégicos (UAB), y de Roger Loppacher, presidente del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Antes de la presentación del Observatorio, se realizarán dos mesas redondas. La primera lleva por título “Retos para conocer el consumo de los medios de comunicación en Catalunya” y será moderada por Jordi del Río, director general de Medios de Comunicación de la Generalitat de Catalunya. En ella, diferentes representantes del sector profesional plantearán sus demandas y necesidades. La segunda, “Propuestas para medir una audiencia cada vez más diseminada y granulada”, estará formada básicamente por representantes del sector de la medición de las audiencias y será moderada por Salvador Alsius, vicepresidente del CAC. Carmina Crusafon, subdirectora del Observatorio Iberoamericano de la Comunicación (OIC) de la UAB, será la encargada de realizar las conclusiones de la jornada a las 13.00 horas.

El Observatorio de la Comunicación en Catalunya (OCC InCom-UAB) es el último proyecto digital del InCom-UAB. Su objetivo es contribuir al análisis y el conocimiento del sector de la comunicación en Catalunya. Está dirigido a los sectores académico y profesional.

El Informe de la comunicació de Catalunya, realizado por el InCom-UAB desde hace ya 17 años, ocupará una parte central. De hecho, ambos proyectos comparten el mismo comité científico, formado por personas de cinco universidades catalanas (UdL, URV, UPF, UdG y UAB). En segundo lugar, destaca la sección en la que se publicarán textos propios: crónicas de actividades de interés, reseñas de publicaciones y entrevistas a profesionales y expertos destacados. Además, el Observatorio incluye una selección de noticias de actualidad y de publicaciones especializadas (novedades editoriales), una agenda (festivales, congresos,…) y el acceso directo a otros recursos.

Programa jornada

Inscripción jornada