Balanç de l’activitat del 2019 i noves propostes

El 21 de febrer del 2020 es va reunir el Consell anual de l’InCom-UAB amb l’objectiu de fer balanç de l’activitat realitzada i explicar futures actuacions. La renovació del Portal de la Comunicació i la presentació del Màster en Comunicació LGTBI+ van ocupar bona part de la reunió. A continuació, es va realitzar un Consell extraordinari per aprovar un nou Reglament