Amparo Huertas Bailén clausura les XV Jornades de Filosofía Política (UB)

La directora de l’InCom-UAB va clausurar el dia 23 de novembre les XV Jornades de Filosofia Política organitzades per la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona amb el lema “Derivacions nominalistes i noves formes de control polític”

Bellaterra, 26-11-2018. Amparo Huertas Bailén, directora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), va presentar la ponència “Expedriències migratòries i transculturalitat: la protección com a mesura de control” a la clausura de les XV Jornades de Filosofia Política organitzades per la Universitat de Barcelona amb el lema “Derivacions nominalistes i noves formes de control polític”. Les Jornades s’han celebrat del 21 al 23 de novembre a la Facultat de Filosofia, amb el suport del Departament de Filosofia. El Grup d’Investigació Consolidat “Crisi de la raó pràctica” (2017SGR235) promou aquesta trobada des de 2004 i el comitè organitzador ha estat format Norbert Bilbeny, Martha Palacio Avendaño i Miguel Mandujano.

Com a conferenciants invitats, a més a més d’Amparo Huertas Bailén, també hi han participat Bernardo Sorj (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil), José A. Estévez Araujo (Universitat de Barcelona), Jule Goikoetxea (Universidad del País Vasco) i Josep Lluís Micó (Blanquerna – Universitat Ramon Llull).

Resum de la ponència presentada per Amparo Huertas Bailén:

“L’estudi del consum cultural de la població migrant ens ha permès aproximar-nos a la manera en què les tecnologies de la comunicació poden participar en la transculturalitat, concepte recuperat per Wolfgang Welsch que apunta cap a la idea d’una cultura permeable construïda per múltiples entrellaçaments i penetracions. Després d’una mica més de quinze anys investigant el tema a partir de treballs empírics amb mostres poblacionals, en aquesta conferència presentem l’evolució dels principals conceptes que hem treballat (globalització, transnacionalització, cosmopolitisme i identitat) i, inclús, del propi objecte d’estudi (des de la integració a la configuració de les comunitats, passant per la formació dels gustos). A continuació, farem un recorregut pels àmbits en els quals hem trobat que és molt habitual la presència de l’ambigüetat entre protecció i control. En concret, abordarem l’entorn familiar, l’espai públic, l’accés als mitjans de comunicació, la representació mediàtica i també qüestionarem la pròpia manera en què es ve investigant les migracions. I, per últim, es farà un breu apunt sobre l’ús de les tecnologies de la comunicació com a eina de control dels desplaçaments forçats, on la gravetat dels problemes socials és extrema. En termes generals, es farà especial èmfasi en l’entorn digital, encara que el que millor caracteritza la nostra ponència és el paper destacat dels discursos i mirades que moltes dones han compartit amb el nostre equip al llarg d’aquests anys (el nostre més sincer agraïment a totes elles).”

Per a més informació:

XV Jornades de Filosofia Política

 

Amparo Huertas Bailén clausura las XV Jornadas de Filosofía Política (UB)

La directora del InCom-UAB clausuró el día 23 de noviembre las XV Jornadas de Filosofía Política organizadas por la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona con el lema “Derivaciones nominalistas y nuevas formas de control político”

Bellaterra, 26-11-2018. Amparo Huertas Bailén, directora del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), presentó la ponencia “Experiencias migratorias y transculturalidad: la protección como medida de control” en la clausura de las XV Jornadas de Filosofía Política organizadas por la Universitat de Barcelona con el lema “Derivaciones nominalistas y nuevas formas de control político”. Las Jornadas se han celebrado del 21 al 23 de noviembre en la Facultad de Filosofía, con el soporte del Departamento de Filosofía. El Grup d’Investigació Consolidat “Crisi de la raó pràctica” (2017SGR235) promueve este encuentro desde 2004 y el comité organizador estuvo formado por Norbert Bilbeny, Martha Palacio Avendaño y Miguel Mandujano.

Como conferenciantes invitados, además de Amparo Huertas Bailén, también participaron Bernardo Sorj (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil), José A. Estévez Araujo (Universitat de Barcelona), Jule Goikoetxea (Universidad del País Vasco) y Josep Lluís Micó (Blanquerna – Universitat Ramon Llull).

Resumen de la ponencia presentada por Amparo Huertas Bailén:

“El estudio del consumo cultural de la población migrante nos ha permitido aproximarnos al modo en que las tecnologías de la comunicación pueden participar en la transculturalidad, concepto recuperado por Wolfgang Welsch que apunta hacia la idea de una cultura permeable construida por múltiples entrelazamientos y penetraciones. Después de algo más de quince años investigando el tema a partir de trabajos empíricos con muestras poblacionales, en esta conferencia presentaremos la evolución de los principales conceptos que hemos manejado (globalización, transnacionalización, cosmopolitismo e identidad) e, incluso, del propio objeto de estudio (desde la integración a la configuración de las comunidades, pasando por la formación de los gustos). A continuación, haremos un recorrido por los ámbitos en los que hemos hallado que es muy habitual la presencia de la ambigüedad entre protección y control. En concreto, abordaremos el entorno familiar, el espacio público, el acceso a los medios de comunicación, la representación mediática y también cuestionaremos el propio modo en que se viene investigando las migraciones. Y, por último, se hará un breve apunte sobre el uso de las tecnologías de la comunicación como herramienta de control en los desplazamientos forzados, donde la gravedad de los problemas sociales es extrema. En términos generales, se hará especial hincapié en el entorno digital, aunque lo que mejor caracteriza nuestra ponencia es el papel destacado de los discursos y miradas que muchas mujeres han compartido con nuestro equipo a lo largo de estos años (nuestro más sincero agradecimiento a todas ellas).”

Para más información:

XV Jornades de Filosofia Política