Gabriela Marques Gonçalves publica un article sobre la lluita feminista gitana a Espanya, a la revista ‘Investigaciones Feministas’

L’article de la investigadora de l’InCom-UAB, escrit en coautoria amb Cilia Willem (URV), forma part del monogràfic “Feminisme, missogínia i xarxes socials”, publicat al darrer número de la revista ‘Investigaciones Feministas’ (Ediciones Complutense). 

 

Bellaterra / Madrid, 08-04-2021. “Lucha feminista gitana en España, lucha interseccional: El combate contra el Antigitanismo en las redes sociales en España” és el títol de l’article escrit per la investigadora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) Gabriela Marques Gonçalves i la professora agregada del Departament d’Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Cilia Willem, i publicat al darrer número de la revista Investigaciones Feministas, volum 12, número 1, corresponent al primer semestre de 2021.

Amb aquest article, les autores es proposen analitzar l’Antigitanisme a Espanya a partir de la confrontació que les dones gitanes desenvolupen amb els seus discursos a través de les xarxes socials. En concret, l’article parteix d’una investigació amb una mostra de 459 publicacions de sis pàgines de Facebook i sis comptes de Twitter, entre setembre de 2019 i abril de 2020. 

En paraules de les autores, “els resultats desvetllen els principals temes a l’entorn dels quals el feminisme gitano construeix les seves lluites, i les diferents estratègies que empra per confrontar el feminisme blanc (payo) amb els seus prejudicis racials: la pedagogia, la denúncia, el toc d’atenció i la construcció de xarxes i aliances”. En aquest sentit, destaquen que Facebook s’utilitza sobretot per establir contacte i comunicar-se amb la pròpia comunitat gitana; en canvi, Twitter és utilitzat per les activistes gitanes per dirigir-se sobretot al feminisme payo.

Gabriela Marques Gonzçalves i Cilia Willem també dediquen una especial atenció a analitzar els dos perfils d’aquestes activistes a les xarxes: la ‘feminista gitana’ (més centrada en el tema de gènere) i la ‘gitana feminista’ (més centrada en el tema de l’ètnia). A més a més, també analitzen els brots d’Antigitanisme que van sorgir a l’inici de la pandèmia de la Covid-19, entre març i abril de 2020, i com des del col·lectiu de dones gitanes es van aconseguir contrarestar aquests moviments antigitanistes, gràcies al feminisme interseccional.

 

Accés a l’article:

Marques Gonçalves, G., & Willem, C. (2021). Lucha feminista gitana en España, lucha interseccional: El combate contra el Antigitanismo en las redes sociales en España. Investigaciones Feministas, 12(1), 127-143. https://doi.org/10.5209/infe.69520