Treballs de Fi de Grau aprofundeixen sobre línies temàtiques impulsades des de la Càtedra UNESCO de Comunicació

Durant el curs 2021-2022 des de la Càtedra UNESCO de Comunicació hem continuat treballant per implicar l’alumnat en el desenvolupament d’investigacions relacionades amb les linies temàtiques que treballem. Considerem que és bàsic vincular la nostra recerca amb la formació per poder establir estratègies de transferència encertades.

Dels resultats obtinguts, volem destacar 4 Treballs de Fi de Grau desenvolupats al Grau de Periodisme, atès que han obtingut una nota igual o superior a 8 i, per tant, han assolit un rigor científic significatiu. Tots ells han estat tutoritzats per la Dra. Amparo Huertas, responsable de la Càtedra UNESCO de Comunicació amb seu al nostre centre de recerca.

– La formació en comunicació inclusiva al grau de Periodisme: estudi qualitatiu de les opinions i propostes de l’alumnat d’universitats catalanes. Autora: Ana Augusto Arenas.

Aquest projecte ha obtingut una Matrícula d’Honor (9,1) i ha format part del treball de camp desenvolupat durant aquest curs arran el projecte Diàleg Brasil-Espanya per a la innovació docent en comunicació inclusiva (2021-2023), que fem en col·laboració amb l’ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing, São Paulo/Brasil) amb finançament de la Fundació Autònoma Solidària (Ref. FSXXXVIII-FS07).

RESUM: “Aquest treball defensa la necessitat d’incloure la comunicació inclusiva als graus de Periodisme. Després d’analitzar com ha estat abordada la noció de comunicació inclusiva atenent diferents àmbits (gènere/feminisme, sud global i discapacitat) es proposa una definició pròpia. La nostra recerca inclou un treball de camp sobre una mostra d’estudiants de Periodisme. Els resultats indiquen que aquest col·lectiu considera necessària una formació específica entorn aquest tipus de comunicació”

El perfil psicològic i la salut mental de Diana de Gal·les al discurs informatiu de RTVE des de la perspectiva de gènere. Autora: Èlia Espinosa Carrillo.

Aquest projecte ha obtingut la qualificació de Notable (8,4).

RESUM: “Diana de Gal·les va tenir una elevada presència mediàtica. Els seus problemes de salut mental, com la depressió i la bulímia, van ser un dels aspectes dels quals els mitjans es van fer ressò. Per tal de fer una bona cobertura dels problemes psicològics, les autoritats reguladores dels mitjans de comunicació tenen guies i recomanacions bàsiques. Al llarg d’aquest Treball de Fi de Grau s’investigarà com la radiotelevisió pública espanyola (RTVE) va abordar la salut mental de Diana de Gal·les a partir de l’anàlisi de 9 peces emeses entre els anys 1997 i 2017 i des de la perspectiva de gènere”

– Cosificació i gordofòbia a la prensa digital: el cas de la Tania Llasera. Autora: Irene Conde García.

Aquest projecte ha obtingut la qualificació de Notable (8,3).

RESUM: “Aquest treball analitza el masclisme a la premsa digital a partir de l’estudi del tractament de l’increment de pes de la presentadora de televisió Tania Llasera. Es detecta que els mitjans conservadors tracten aquest canvi físic des d’una lupa masclista que denigra la figura de la presentadora. En canvi, quan els mitjans progressistes aborden aquesta temàtica, ho fan amb un llenguatge molt més considerat i respectuós”

– Periodisme Social a la televisió pública europea: Anàlisi del tractament informatiu dels refugiats sirians. Autor: Àxel Boada Mercado.

Aquest projecte ha obtingut la qualificació de Notable (8).

RESUM: “L’objectiu d’aquest Treball de Fi de Grau és analitzar el tractament informatiu de les persones refugiades de Siria a les televisions públiques europees (RTVE, TV3, Arte TV i la BBC). Aproximant-nos al tema des d’una vessant ètica i solidària, hem analitzat la presència de dramatisme i sensacionalisme, la politització dels continguts i la visibilitat de les víctimes. Així doncs, hem arribat a les següents conclusions: els elements d’espectacularització abunden, hi ha una clara despolitització de la informació i es dóna veu a les víctimes però no es té gaire en compte la perspectiva de gènere”

Aviat tots ells estaran disponibles al dipòsit digital de la UAB.

Al curs 2020-2021, dos Treballs de Fi de Grau que responien també a aquesta filosofia van ser premiats:

Premi Observatori de la Igualtat – UAB
La perspectiva interseccional al relat periodístic sobre Les Kellys: estudi comparatiu de la premsa tradicional i alternativa. Autores: Laura Alzueta Navarro Ona Bachrach Barba  (Tutora: Amparo Huertas Bailén) 

Reconeixement de la seva contribució a la justicia social (Fundació Autònoma Solidària) – Fotografia: Acte de lliurament
Interculturalitat, religió i ficció: La representació de la població migrant musulmana a les sèries de televisió. Estudi de cas: “Ramy. Autora: Elena Albert Pombo (Tutora: Amparo Huertas Bailén)