Col·laborant amb el projecte Shere Rom (UAB)

Un grup d’adolescents gitanos i gitanes va visitar la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) el 24 de maig en el marc del projecte Shere Rom, desenvolupat pel grup de recerca Dehisi, de la Facultat de Psicologia (UAB). Gabriela Marques, José Luis Terrón i Simón Vialás van col·laborar en l’organització d’algunes de les activitats programades