Cissexual, transfòbia i intersexual, algunes de les paraules LGTBI que entren al diccionari

La Secció Filològica de l’IEC inclou en el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC (DIEC2) catorze paraules noves i en modifica disset sobre el lèxic LGTBI

LÈXIC LGTBI PER AL DIEC2

[El document, aprovat per la Secció Filològica en el Ple del 18 de setembre de 2020, ha partit de la proposta que l’associació Castelló LGTBI va fer arribar a l’acadèmia de la llengua catalana el desembre del 2018]

1. Articles que s’afegeixen a la nomenclatura del DIEC2 (14)

bifòbia
f. Aversió a la bisexualitat o als bisexuals.

cisfòbia
f. Aversió a la cissexualitat o als cissexuals.

cissexual
1 adj. i m. i f. Que se sent del sexe al qual pertany biològicament.
2 adj. Relatiu o pertanyent als cissexuals.

cissexualitat
f. Qualitat o condició de cissexual.

heterofòbia
f. Aversió a l’heterosexualitat o als heterosexuals.

interfòbia
f. Aversió a la intersexualitat o als intersexuals.

intersexual
adj. i m. i f. Que presenta caràcters sexuals masculins i femenins.
2 adj. Relatiu o pertanyent als intersexuals.

intersexualitat
f. Qualitat o condició d’intersexual.

lesbofòbia
f. Aversió al lesbianisme o a les lesbianes.

monosexual
1 adj. i m. i f. Que sent atracció sexual envers individus d’un sol sexe. Són monosexuals tant els homosexuals com els heterosexuals.
2 adj. Relatiu o pertanyent als monosexuals.

monosexualitat
f. Qualitat o condició de monosexual.

transfòbia
f. Aversió al transgenerisme o als transgèneres.

transgènere
1 adj. i m. i f. Que se sent del sexe oposat a aquell al qual pertany biològicament. Persones transgènere.
2 adj. i m. i f. Que no se sent del sexe al qual pertany biològicament perquè la seva identitat no s’ajusta a les categories tradicionals d’home i dona.
3 adj. [inv.] Relatiu o pertanyent als transgèneres. Col·lectius transgènere.

transgenerisme
f. Qualitat o condició de transgènere.

Més informació:
IEC
El País

L’actualització del vocabulari LGTBI de l’IEC s’ha fet amb resultats altament problemàtics

«D’una banda s’han inclòs les paraules heterofòbia i cisfòbia i d’una altra hi ha un seguit de definicions que s’han fet basant-se en el concepte sexe sense distingir-lo del gènere, cosa que fa literalment impossibles algunes de les definicions» (Brigitte Vasallo)

Continua llegint a Brigitte Vasallo al Diari Ara:

Tot pel gènere sense el gènere

 

Somos diversidad

Las personas LGBTI+ y todas aquellas que cuestionan el sistema sexo/género continúan encontrándose en riesgo de exclusión, discriminación y, en casos extremos, de sufrir agresiones y diferentes formas de violencia.

Diversas investigaciones demuestran que en muchas comunidades educativas las infancias y juventudes LGBTI+ todavía continúan sufriendo la vulneración de sus derechos a la identidad, a la educación y a una vida libre de violencia.

En este contexto, desde la Subdirección General para la Igualdad de Trato y la no Discriminación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se viene trabajando desde el año 2015 de forma específica en la prevención del acoso escolar por LGBTIfobia.

Somos diversidad” es el resultado del trabajo colaborativo -coordinado desde el Grupo de Investigación “Antropología, diversidad y convivencia” de la Universidad Complutense de Madrid- de un equipo multidisciplinar de más de treinta profesionales de la educación formal y no formal de distintos ámbitos y niveles de enseñanzas (infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y universidad). Gracias a la experiencia y la trayectoria aunada en este equipo, este manual ofrece actividades que han sido realizadas durante años para formar profesionales de diversas comunidades educativas de todo el país.

Acceso a la Guía: Somos diversidad 

Edición: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Ministerio de Igualdad

Lliures en la diversitat, recurs didàctic desenvolupat per Drac Màgic

+ informació: Lliures de diversitat

Lliures en la diversitat és un recurs didàctic desenvolupat per Drac Màgic destinat a posar a disposició d’educadors i educadores un catàleg cinematogràfic que ofereixi una mirada plural sobre lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals.

Aquest recurs vol contribuir a promoure l’organització d’activitats educatives orientades a la sensibilització en matèria de llibertat i diversitat sexual i afectiva per combatre la lgtbifòbia i per a la construcció de noves referències de relació basades en el reconeixement de la diversitat i el respecte.

Actualment, el catàleg està format per una seixantena de títols de diversos països, formats i gèneres. Cada pel·lícula està acompanyada d’uns objectius didàctics i una guia de dinamització per tal de facilitar la feina dels equips docents i de les persones formadores. També s’ha habilitat un filtre de categories per agilitzar les cerques en funció de les necessitats de cada grup, tot tenint en compte l’edat del públic objectiu, la temàtica o la durada.

Lliures en la Diversitat és una iniciativa de la cooperativa Drac Màgic que, des de 1971, es dedica a l’estudi i a la divulgació de la cultura audiovisual a través d’activitats educatives, socials i culturals articulades des del cooperativisme, el feminisme, el compromís amb la no violència i l’atenció a les diversitats.