Zahaira Fabiola González Romo ha publicat aquest semestre al “Journal of Science Communication” i a “El Profesional de la Información”

En l’aportació realitzada per al “Journal of Science Communication” analitza, juntament amb Sofía Iriarte Aguirre i Irene García Medina, la comunicació dels ‘infuencers’ farmacèutics en contret a Instagram durant la pandèmia de la covid-19, mentre que el text publicat a “El Profesional de la Información” juntament amb Angela Agulleiro Prats, Susana Miquel Segarra i Irene Garcia Medina se centra en l’estudi del micro ‘instagramer’ de moda, no professional, a Espanya.

 

Bellaterra, 09-12-2020. La investigadora de l’InCom-UAB, membre del Grup Consolidat d’Investigació Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura de l’InCom-UAB (2017 SGR 0760) i professora de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Zahaira Fabiola González Romo, ha publicat durant aquest segon semestre de 2020 dos articles dedicats a l’anàlisi d’influencers a Instagram en revistes indexades.

D’una banda, ha publicat juntament amb Sofía Iriarte Aguirre i Irene García Medina “Pharmaceutical influencers on Instagram and their communication during the Covid-19 pandemic crisis” a Journal of Science Communication (volum 19, número 05, setembre de 2020), revista indexada a SCOPUS. L’article recull els resultats d’una investigació que analitza el contingut comunicatiu dels influencers farmacèutics durant la crisi de la pandèmia de la covid-19 i verifica si han modificat o no el seu discurs habitual i quines publicacions i formats han generat major índex d’adhesions i conversions entre els seus seguidors.

De l’altra, l’article “Aproximación al perfil no profesional del micro instagramer de moda en España”, escrit en equip amb Angela Agulleiro Prats, Susana Miquel Segarra i Irene Garcia Medina, ha sestat publicat a El Profesional de la Información, indexat en el JCR Q1. El document analitza el perfil dels micro fashion influencers, en els seus comptes d’Instagram, a partir d’una investigació qualitativa amb un treball de camp sobre un grup de 10 micro instagramers de moda a Espanya. Entre els principals resultats destaca “l’absència d’acords de col·laboració [amb les marques] i una mínima remuneració econòmica. A més a més, són conscients de les deficiències tècniques a l’hora de realitzar i editar els seus posts” afirmen les autores. Cal destacar que els 10 micro instagramers de moda d’Espanya consultats per a aquest estudi acumulen una audiència total de més de 240.000 seguidors.

 

Referències completes:

González Romo, Zahaira Fabiola; Iriarte Aguirre, Sofía; García Medina, Irene (2020): “Pharmaceutical influencers on Instagram and their communication during the Covid-19 pandemic crisis”. Journal of Science Communication, Vol. 19, Issue 05, septiembre de 2020. ISSB; 824-2049. DOI: https://doi.org/10.22323/2.19050204. Disponible a: https://bit.ly/2I1RpN4

Agulleiro Prats, Angela; Miquel Segarra, Susana; Garcia Medina, Irene; González Romo, Zahaira Fabiola (2020): “Aproximación al perfil no profesional del micro instagramer de moda en España”. El Profesional de la Información, Vol. 29, Número 4, agosto 2020. ISSN: 1699-2407. DOI: https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.39. Disponible a: https://bit.ly/3h6JRW3