Written Communication

 

Alfabetización mediáticaAnálisis del discursoEducaciónEscrituraLingüísticaPeriodismoRevistas Científicas

The essential journal for research on the study of writing in all its symbolic forms, Written Communication has a broad and interdisciplinary view of what writing is, how writing gets done, and what writing does in the world. Written Communication's aims and scope encompass a wide range of topics, and its pages consistently provide readers with new research findings, new theoretical concepts, and new ways of understanding how writing is practiced in schools, workplaces, and communities.

Llengua, Societat i Comunicació

 

Análisis del discursoLingüísticaRevistas Científicas

L'esperit de Llengua, Societat i Comunicació és posar a l'abast de la societat el treball realitzat en el món universitari per tal que pugui revertir-hi d'una manera pràctica. D'acord amb aquest objectiu, la revista ha tret a la llum una sèrie de monogràfics que poden ser d'interès social i que se centren en temes com el model lingüístic de la Constitució espanyola, la comunicació i l'empresa, l'ensenyament de llengües estrangeres o la política lingüística a la Unió Europea. La revista que presentem, amb una periodicitat anual, conté una sèrie d'articles que estan acompanyats per resums en català, castellà i anglès. També conté un recull de premsa que inclou alguns articles apareguts als mitjans de comunicació relacionats amb el tema central de cada número, i una llista d'enllaços d'interès que poden proporcionar més informació sobre el que s'hi llegirà. LSC es pot consultar a través de la pàgina web i també es pot llegir en suport paper, un cop impresos els documents en pdf que contenen els diferents articles. Els lectors que estiguin interessats a enviar algun comentari als autors dels articles, ho poden fer mitjançant l'etiqueta enviar un comentari, que es troba al final de cada article

International Journal of Linguistics & Communication

 

ComunicaciónLingüísticaRevistas Científicas

International Journal of Linguistics and Communication is a quarterly, peer-reviewed international journal publishing articles that make a clear contribution to current debate in all branches of theoretical linguistics. The journal also provides an excellent survey of recent linguistics publications, with around thirty book reviews in each volume and regular review articles on major works marking important theoretical advances. The journal also concentrates on communication research, practice, policy, and theory, bringing to its readers the latest, broadest, and most important findings in the field of communication studies.

Communication Theory

 

Ciudadanía y desarrollo socialComunicación de las organizacionesComunicación interculturalComunicación interpersonalComunicación políticaComunicación y saludCultura popularÉtica de la comunicaciónGéneroHistoria de la comunicaciónJuventud e InfanciaLingüísticaPeriodismoPolíticas de comunicaciónPsicologíaRelaciones públicasRevistas CientíficasTecnologías de la comunicaciónTeorías de la comunicaciónVideojuegos

Communication Theory is an international forum publishing high quality, original research into the theoretical development of communication from across a wide array of disciplines, such as communication studies, sociology, psychology, political science, cultural and gender studies, philosophy, linguistics, and literature.